Lees je favoriete tijdschrift digitaal

Lees je favoriete tijdschrift digitaal


 
QPO 3, iOS & Android  magazine

QPO

Editie :3, december 2019

Verschenen op :20-12-2019

Frequentie:3 x per jaar

Prijs:€ 3,99   

Beschikbaar als:iOS en Android

In deze editie :Uitreiking dapperheidsonderscheidingen
Terug naar lichte infanterie
Fleet Marine Squadron
Rekruteren anno 2020
Van oefening naar inzet Bahama’s
De marinier en zijn passie

Over QPO :QPO (Qua Patet Orbis) is sinds 2011 een uitgave van de Stichting QPO. De stichting QPO is een private stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het (financieel) ondersteunen van aan het Korps gerelateerde activiteiten zoals het uitgeven van het magazine QPO, het financieel ondersteunen van de lustrumvieringen en het ondersteunen van mariniers die, in het kader van het uitoefenen van hun beroep, gehandicapt zijn geraakt. De inhoud wordt afgestemd in nauw overleg met de Commandant van het Korps Mariniers. De inhoud van de QPO heeft tot doel het op peil houden van de professionele kennis van officieren en schepelingen van het Korps Mariniers en het vergroten van de saamhorigheid binnen het Korps Mariniers door het verstrekken van ongerubriceerde informatie in algemene zin. Het magazine QPO ‘Qua Patet Orbis’ verschijnt in principe drie keer per jaar t.w. in de maanden april, juli en december.

QPO Reviews

Schrijf een recensie (je dient hiervoor ingelogd te zijn)