Lees je favoriete tijdschrift digitaal

Lees je favoriete tijdschrift digitaal


 
QPO 2, iOS, Android & Windows 10 magazine

QPO

Editie :2, najaar 2017

Verschenen op :08-09-2017

Frequentie:3 x per jaar

Prijs:€ 3,99   

Beschikbaar als:iOS, Android en Windows 10

In deze editie :Jungletraining Belize
Nieuwe Korpscommandant
Dingen doen die er toe doen
SERE en VPD
St. Maarten
Small Sniper Unit Exchange

Over QPO :QPO (Qua Patet Orbis) is sinds 2011 een uitgave van de Stichting QPO. De stichting QPO is een private stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het (financieel) ondersteunen van aan het Korps gerelateerde activiteiten zoals het uitgeven van het magazine QPO, het financieel ondersteunen van de lustrumvieringen en het ondersteunen van mariniers die, in het kader van het uitoefenen van hun beroep, gehandicapt zijn geraakt. De inhoud wordt afgestemd in nauw overleg met de Commandant van het Korps Mariniers. De inhoud van de QPO heeft tot doel het op peil houden van de professionele kennis van officieren en schepelingen van het Korps Mariniers en het vergroten van de saamhorigheid binnen het Korps Mariniers door het verstrekken van ongerubriceerde informatie in algemene zin. Het magazine QPO ‘Qua Patet Orbis’ verschijnt in principe drie keer per jaar t.w. in de maanden april, juli en december.

QPO Reviews

Schrijf een recensie (je dient hiervoor ingelogd te zijn)